เยาวชนหลายคนที่มีอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย

นักวิจัยพบว่าน้อยกว่า 5% ของเยาวชนในการศึกษาที่ทดสอบบวกสำหรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคก่อนหน้านี้ ในบรรดาเด็กที่ได้รับการประเมิน เยาวชนแอฟริกันอเมริกันและลาตินซ์มีแนวโน้มว่าจะใช้ชีวิตที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นสองเท่า อาการป่วยนี้สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กๆ ในทุกด้านตั้งแต่สมรรถภาพทางกายไปจนถึงการไปโรงเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร

เมื่อพูดถึงภาวะที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเช่นนี้ การตอบสนองของการดูแลสุขภาพก็ไม่ค่อยดี แพทย์จำนวนไม่มากที่ได้รับการฝึกอบรมและมีทักษะในการวินิจฉัยและรักษาโรคนี้ และระบบบริการสุขภาพของเราไม่ได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในการพยายามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ การค้นพบของเราว่าเยาวชนส่วนใหญ่ที่มี ME/CFS ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนนั้นเทียบได้กับการค้นพบในผู้ใหญ่ ในการระบุตัวผู้ที่เป็นโรคนี้และเพื่อพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจำเป็นต้องเข้าถึงเยาวชนแอฟริกันอเมริกันและฮิสแปนิก

About the author