Big Data Analytics คือเข็มทิศชี้นำทิศทางขององค์กรธุรกิจ

Big Data Analytics คือเข็มทิศชี้นำทิศทางขององค์กรธุรกิจ ในตอนนี้หากเราได้ยินคำว่า Big Data อีกหนึ่งคำที่มักจะได้ยินควบคู่กันมาเลยก็คือ Big data analytics เรารู้กันแล้วว่า Big Data เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่หรือข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล แต่ big data analytics คืออะไร สำคัญยังไงไปหาคำตอบกัน

Big Data Analytics คือเข็มทิศชี้นำทิศทางขององค์กรธุรกิจ
“ข้อมูล” นับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในวันนี้ไปแล้ว การจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การจะขยายธุรกิจ การจะจัดแคมเปญ หรือออกโปรโมชั่นใหม่ ทุกอย่างต้องมาจากฐานข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของตลาด ซึ่งข้อมูลที่จะช่วยตัดสินในเรื่องเชิงธุรกิจแบบนี้มีรอบด้านหลายประเด็น เมื่อรวมกันเข้าก็มีปริมาณที่มากมายจนกลายเป็น Big Data เมื่อเรารวบรวมข้อมูลจนได้ Big Data แล้ว สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือ วิเคราะห์ข้อมูล Big Data Analytics คือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้นเพื่อที่จะได้นำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยจะมีตั้งแต่การคัดแยกข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ไปจนถึงกลั่นกรองข้อมูลที่จำเป็นเอาไว้และตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อช่วยให้ผู้บริหารองค์กรธุรกิจสามารถตัดสินใจทางธุรกิจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ

ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะมีทั้งส่วนที่ต้องใช้คนและเทคโนโลยี ในส่วนของทักษะที่ต้องใช้คนนั้นก็จะต้องอาศัย Data Scientists หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์ข้อมูลช่วยกัน จากนั้นก็จะมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกออกแบบมาให้เป็นโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ Big Data โดยเฉพาะอย่าง Hadoop และ YARN เข้ามาช่วยวิเคราะห์ในเชิงลึกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อตกผลึกข้อมูลที่จำเป็นและแม่นยำต่อองค์กรในขั้นตอนสุดท้าย จึงเปรียบเสมือนว่า Big Data Analytics คือเครื่องมือหรือเข็มทิศที่จะชี้นำองค์กรธุรกิจให้เดินไปทางไหน กระบวนการนี้จึงมีความสำคัญมากในภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล

Big Data Analytics คือสิ่งที่องค์กรของคุณควรต้องใช้หรือยัง
ปัญหาใหญ่ของกระบวนการ big data analytics คือผู้บริหารและคนในองค์กรธุรกิจนั้น ๆ ยังขาดความเข้าใจและขาดทักษะในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งตรงนี้ทำให้องค์กรจำเป็นที่จะต้องมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และ นักวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาช่วย แต่เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ค่อนข้างสูง บวกกับการลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่จะต้องนำมาใช้ด้วย ทำให้ธุรกิจแบบ SMEs ส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่า เรื่องนี้ยังไกลตัวและไม่คุ้มที่จะลงทุน ประกอบกับธุรกิจแบบ SMEs ส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลมากมายระดับ Big Data จึงทำให้ส่วนใหญ่ไม่ลงทุนในส่วนนี้ แต่สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว Big Data Analytics คือสิ่งที่จำเป็นมาก และกลายเป็นเครื่องมือหลักที่จะชี้ชะตาธุรกิจกันเลยทีเดียว นั่นจึงทำให้เกิดข้อแตกต่างและช่องว่างของกลุ่มธุรกิจมากขึ้น ซึ่งหากจะให้สรุปว่าองค์กรธุรกิจคุณควรใช้ Big Data Analytics แล้วหรือยังก็คงต้องบอกว่า ให้พิจารณาจากระบบข้อมูลที่คุณมี หากมีข้อมูลไม่มาก ก็ควรจะวิเคราะห์ข้อมูลขนาด Small Data ไปก่อน ส่วนองค์กรไหนถ้ามีการจัดเก็บข้อมูลดี หรือเป็นองค์กรใหญ่ที่ต้องมีข้อมูลเข้าออกเป็นปริมาณมากอยู่แล้ว Big Data Analytics เป็นเรื่องจำเป็นขององค์กรคุณแล้วและควรจะรีบทำอย่างทันที

Big Data Analytics คือกระบวนการหนึ่งในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจในยุคใหม่ ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ก็ตาม การรู้จักไว้ก็ไม่เสียหาย และยิ่งถ้าสนใจที่จะนำมาใช้ก็ยิ่งดี เพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้องค์กรคุณเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีศักยภาพที่เหนือคู่แข่งเสมอ

About the author